Xác định giá đất chuẩn bằng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

02/12/2019

Hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá đất tại thời điểm đó. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường bất động sản nói chung và thị trường mua bán nhà đất nói riêng. Cùng Nhà đất Hoàng Hà tìm hiểu nhé!

hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Đó là hệ số dùng để điều chỉnh giá đất dùng để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Hệ số này mỗi năm sẽ được chủ trì xác định bởi Sở Tài chính theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường cũng như điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Cách tính hệ số K trong việc xác định giá đất

Để tính hệ số giá đất chính xác, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khảo sát và thu thập thông tin

Đầu tiên, bạn cần khảo sát và thu thập thông tin giá đất của tổi thiểu 3 thửa đất đã chuyển nhượng trên thị trường hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian không quá 2 năm tính đến hiện tại.

Lưu ý: Nếu đất khảo sát không có đủ thông tin thì bạn tiến hành thu thập tại các khu vực lân cận về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng, an ninh,…

hệ số điều chỉnh giá đất

Sau khi đã khảo sát và thu thập thông tin về giá đất, bạn tiếp tục xác định về các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất của tối thiểu 3 thửa đất nhằm xác định giá đất theo phương pháp thu nhật ở từng vị trí thuộc khu vực định giá đất.

Tiếp theo, bạn tiến hành thu thập thông tin về điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương.

Bước 2: Xác định giá đất theo từng vị trí đất

Việc xác định giá đất sẽ được thống kê theo từng vị trí đất với các thông tin đã thu thập được theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc xác định giá đất phổ biến của từng vị trí đất sẽ được thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). Đối với trường hợp giá đất trên thị trường tập trung vào một khoảng giá thì giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất được xác định bằng cách lấy bình quân số học của các mức giá đất tại vị trí đất đó. 

hệ số điều chỉnh giá đất

Bước 3: Xác định hệ số K

Hệ số này được xác định dựa vào giá đất phổ biến trên thị trường theo điều kiện kinh tế – xã hôi cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. Với trường hợp không đủ thông tin về giá đất thị trường, bạn sẽ xác định giá đất phổ biến theo quy định tại điểm b, khoản 2.

Điểm b, Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP được xây dựng đối với từng loại đất, vị trí trí đất đối với dự án. Với những trường hợp khu vực có nhiều dự án thu hồi đất tại cùng thời điểm và cso các đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng,… hệ số sẽ được điều chỉnh giá đất xây dựng đối với từng loại đất và vị trí đất theo khu vực.

Bước 4: Xác định giá đất của thửa đất cần định giá

Giá đất thử đất cần định giá = Giá đất trong bảng giá đất * Hệ số điều chỉnh giá đất

Xem thêm : Nhà cấp 1, 2, 3, 4 là gì? Phân loại nhà ở theo tiêu chuẩn xây dựng

Chat zalo