banner

Phường Tân Hưng Thuận diện tích 181.08 ha.