banner

Phường An Phú Đông có diện tích 881.96 ha.